Mg

magnezyum

Esan Magnezyum

Türkİye'de ve Avrupa'da Tek

YERLİ ÜRETİM
ÇEVRE DOSTU
GÜVENLİ
VERİMLİ VE KALİTELİ

Geleceğin Metali “Magnezyum”

Magnezyum, ağır sanayi ve modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha fazla önem kazanan bir metaldir. Hafif ve mukavemetli olması ve düşük karbon ayak izi nedeniyle ağırlıklı olarak elektronik, uçak, savunma ve otomotiv sanayinde kullanılan magnezyum, günümüz teknolojisi için önemlidir. Avrupa Birliği Kritik Hammaddeler Listesi’nde yer alan magnezyum başta Avrupa olmak üzere Dünya’nın birçok yerinde stratejik ürün olarak kabul edilmektedir.
“Geleceğin metali” olarak adlandırılan Magnezyum Metali, Türkiye’de ilk kez Esan’ın %100 yerli sermaye ile kurduğu Türkiye'de ve Avrupa'da Tek Birincil Magnezyum Üretim Tesisi’nde üretiliyor.

ESAN

Esan, 1978 yılından bu yana, hayatın her alanında kullandığımız birçok ürünün en temel hammaddelerini sağlamak amacıyla çalışıyor. Endüstriyel mineral üretimi ile başladığı yolculuğunu, 2009 yılında metalik madenler ile renklendiren Esan, metalürji alanına yelken açtıktan sonra kısa zamanda önemli bir yol kat etti ve 2015 yılında İlk Türk Magnezyumu’nu üretti.

Türkiye’de 7 tesis ve 37 ocak ile operasyonlarını sürdüren Esan, 150’den fazla ürün ile geniş bir yelpazede çok sayıda sektöre hizmet sunuyor. Halihazırda 40’dan fazla ülkeye ihracat yapan Esan’ın yurtdışında İtalya, Çin, Ukrayna, Kosova ve Portekiz’de ofisleri bulunuyor.

Sürdürülebilir madencilik anlayışı ile gerek çalışan gerekse toplum sağlığına azami önem gösteren Esan, faaliyette bulunduğu bölgelerde çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor. Sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması yolunda çalışmalar yapan Esan’ın 2 adet aktif Güneş Enerjisi Santrali bulunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik bakış açısıyla tasarlanan Esan Magnezyum Tesisi’nde nihai ürün, aynı yöntemi kullanan diğer üreticilere kıyasla çok daha çevre dostudur.

Esan Magnezyum Tesisi’nin tasarım aşamasında dünyadaki en iyi örnekler incelenmiş, farklı teknoloji ve yöntemlerin en güçlü yönleri birleştirilerek hibrit bir teknoloji yaratılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin üst düzeyde var olabilmesi için dünyadaki örneklerinden farklı olarak mekanizasyon yatırımları yapılmış ve çok daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılmıştır.

Esan Magnezyum Tesisi, Alman Havacılık ve Uzay Dairesi (DLR) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, üretim tekniklerinde İSG, çevre ve verimlilik amaçlı yapılan modifikasyonlar, çevresel etkilere ilişkin alınan önlemler ve tesisin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulan güneş enerjisi santrali ve kojenerasyon tesisi ile konvansiyonel üretim yöntemlerine göre %30 daha az sera gazı salımına sahip.

YAŞAM DÖNGÜSÜ RAPORU
  • 100%
    0%
  • 100%
    0%

Esan Magnezyum Tesisi konvensiyonel Pidgeon yönteminden %30 daha az karbon salınımına sahiptir.

MGES GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Türkİye'nin öz tüketİm amaçlı kurulmuş en büyük güneş enerjİsİ santralİ

Türkiye’de stratejik yatırım kapsamına alınan tek yenilenebilir enerji yatırımı olan Magnezyum Güneş Enerjisi Santrali’nin (MGes ) yapımı 2015 yılında tamamlanmıştır. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile tesisin ihtiyaç duyduğu enerjinin bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanılması amacı ile kurulan MGes, 2.350 kWP gücünde olup, bugüne kadar sadece öz tüketim için kurulan en büyük yenilenebilir enerji tesisi olma özelliğini taşımaktadır.

Esan Magnezyum Tesisi’nin ruhsat sahası içerisinde 40.000 m2 alan üzerine kurulan MGes, kapasitesi doğrultusunda üretmeyi öngördüğü 3.800.000 kWh enerji ile birlikte yılda 2.135 ton karbondioksit salımını önleyecektir. MGes ile yaklaşık olarak 3000 adet hanenin yıllık elektrik tüketimine denk enerji, % 100 temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından, “0 karbon ayak izi” ile karşılanmış olacaktır.

ESAN MG TESİSİ

Esan Magnezyum Tesisi Türkiye’de ilk olmasının yanı sıra arz ettiği önem nedeni ile Türkiye için Stratejik Yatırım Statüsünde değerlendirilmiştir.

İnşaatına 2014 Nisan ayında başlanan Tesis, 2015 yılının son çeyreğinde üretime hazır hale gelmiştir.

1 milyon m2 arazi üzerinde 30.000 m2 kapalı alana sahip Esan Magnezyum Tesisi, Eskişehir ili Çifteler ilçesi ve Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi sınırlarında olup, Eskişehir şehir merkezine 100 km, en yakın liman olan Gemlik limanına ise yaklaşık 250 km uzaklıktadır.

Esan Magnezyum Tesisi, Kırma-Eleme, Kalsinasyon, Hammadde Hazırlama, Redüksiyon, Rafinasyon, Retort Dökümhanesi ve Güneş Enerjisi Santrali olmak üzere toplam 7 üniteden oluşmaktadır. Birden çok ülke teknolojisinin izlerine rastlanan Tesis’te üretim metodu olarak Dolomit’ten saflaştırılmış Magnezyum üretilmesine olanak veren Kanada menşeili Pidgeon yöntemi kullanılmaktadır. Tesisin en önemli hammaddesi olan Dolomit, Esan’ın sahip olduğu ocaktan çıkartılarak kullanılmakta ve 100 yıla karşılık gelen rezerv bulunmaktadır.

Türkiye’de birincil magnezyum üreten tek tesis olan Esan Magnezyum Tesisi’nde üretim şuanda alaşım ve 3 farklı saflık derecesinde olmak üzere külçe şeklinde yapılmaktadır.

TESİS ÖZELLİKLERİ

8 Ülke

Hibrit Proje

15,000 Ton

Kapasite

30,000 m2

Kapalı Alan

40 km Doğal

Gaz Hattı

15 km ET Hattı

26 km Su Boru

Hattı

750,000 m3

Hafriyat

2.350 kWp Güneş

Enerjisi Santrali

İLETİŞİM

Tesis Adresi: Ümraniye Bucağı Tepeköy Köyü No:32 Emirdağ / Afyonkarahisar
Tel: 0 272 999 19 12